Код (E67.2) – Синдром мегадоз витамина В6

Синдром мегадоз витамина В6