Кастеллани реакция

‘(A. Castellani, итал. врач)

см. Кастеллани метод