Фуа – Тевенара феномен голени

0

‘(Ch. Foix, франц. невропатолог; A. Thevenard, франц. невропатолог)

см. феномен голени

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ