Код (I67.10) – Аневризма мозга без разрыва с гипертензией

2

Аневризма мозга без разрыва с гипертензией