Код (I67.10) – Аневризма мозга без разрыва с гипертензией

3

Аневризма мозга без разрыва с гипертензией

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ