Артродез по Смит-Петерсену

‘см. Смит-Петерсена артродез