Код (E89.0) – Гипотироидизм, возникший после медицинских процедур

Гипотироидизм, возникший после медицинских процедур