Код (E89.0) – Гипотироидизм, возникший после медицинских процедур

1

Гипотироидизм, возникший после медицинских процедур