Пластика кожная по Дейвису

‘см. Дейвиса кожная пластика