Мари – Фуа рефлекс

0

‘(P. Marie, франц. невропатолог; Ch. Foix, франц. невропатолог)

см. Бехтерева – Мари – Фуа рефлекс

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ