Кариотека

0

‘(карио- + греч. theke вместилище, ящик)

см. кариолемма

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ