Кардиовазокинематография

‘(кардио- + лат. vas сосуд + кинематография)

см. ангиокардиокинография