Реакция “хозяин против трансплантата”

‘см. реакция отторжения трансплантата