Аутопсихоз

‘(autopsychosis)

см. Вернике аутопсихоз’