Сиалорея

‘(сиало- + греч. rhoia течение, истечение)

см. гиперсаливация