Сиалорея

1

‘(сиало- + греч. rhoia течение, истечение)

см. гиперсаливация

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ