Резекция зоба по Микуличу

‘см. Микулича резекция зоба