Сена синдром

‘(нерекомендуемый; Ch. F. М. Saint, юж-афр. патолог)

см. Сейнта синдром