Феномен отклонения комплемента

‘см. Нейссера – Вексберга феномен